Mobiliteit in 2023: Welke trends mogen we nog verwachten in Vlaanderen?

De wereld verandert voortdurend en daarmee ook de manier waarop mensen zich verplaatsen. De vraag naar duurzame, flexibele en efficiënte vervoersmogelijkheden neemt snel toe en dat zien we ook in Vlaanderen. In dit artikel geven we een overzicht van de mobiliteitstrends die we in 2023 kunnen verwachten, en hoe dit het dagelijkse leven van de Vlaming mogelijks zal beïnvloeden.

Delen?
Cambio, Swapfiets, Cozywheels… Dit zijn gekende voorbeelden van bedrijven die inspelen op de deeleconomie en intussen vaste waarden in onze samenleving. Ook in 2023 blijft het delen van transportmiddelen een groeiende trend binnen mobiliteit. Steeds meer Vlamingen kiezen ervoor om een auto, of fiets te delen in plaats van er zelf een te bezitten. Dit leidt tot minder verkeersdrukte, een kleinere ecologische voetafdruk, en maakt het toch mogelijk om mobiel te blijven voor mensen zonder eigen vervoermiddel.

Elektrificatie
Een tweede trend die zich voortzet in 2023 is de groei in het gebruik van elektrische voertuigen. Dankzij het gebruiksgemak van elektrisch rijden, de aansterking van het ecologisch bewustzijn, en overheidssteun bij elektrische voertuigen, kiezen steeds meer Vlamingen voor een elektrische wagen of fiets.

Assemblage van de Ellio Elite speed pedelec
Making ‘openbaar vervoer’ great again
Volgens netwerk duurzame mobiliteit zorgden de grote impact van corona, en beperkte investeringen in vergelijking met voorgaande jaren, ervoor dat het openbaar vervoer vaak niet de eerste keuze meer is bij Vlamingen wanneer ze zich verplaatsen.

Daarom hebben onze openbaarvervoermaatschappijen zich voorgenomen om in 2023 weer meer te investeren in het openbaar vervoer, zodat het een aantrekkelijke optie wordt voor mensen.

Naast nieuwe buslijnen en treinverbindingen behoren flexibele abonnementsvormen tot de lijst van initiatieven van onze openbaarvervoermaatschappijen voor 2023 om het openbaar vervoer opnieuw ‘top-of-mind’ te maken als een betrouwbare reispartner.

Ga fietsen
Verder bouwend op de trend van elektrificatie van vervoermiddelen, zullen ook elektrische fietsen en speed pedelecs verder terrein winnen in onze samenleving. Met de groeiende populariteit van deze duurzame vervoersoptie, de verbetering van fietstechnologie -en infrastructuur, en introductie van alternatieve mogelijkheden om elektrische fietsen aan te schaffen, zullen steeds meer Vlamingen kiezen voor een elektrische fiets als hun dagelijkse vervoermiddel. Het biedt een haalbare manier om de stad te verkennen, gezonder te leven en bij te dragen aan een groenere leefomgeving.

De speed pedelec wint aan terrein voor dagdagelijkse mobiliteit
Eigen wagen blijft koning van de weg
Hoewel er een duidelijke opmars is van alternatieve transportmogelijkheden in 2023, lijkt het er op dat de eigen wagen nog steeds zal domineren. Met de inburgering van hybride werksituaties sinds de pandemie, opteert de meerderheid vaak voor de auto wanneer ze een (paar) keer per week naar het werk gaan.

Conclusie
In samenvatting zien we aan mobiliteitstrends als elektrificatie van vervoermiddelen, grootse investeringsplannen voor het openbaar vervoer, en de verdere inburgering van deeleconomie dat Vlaanderen ook in 2023 verder inzet op een algemeen verbeterde mobiliteit, en zodoende de nodige stappen zet naar een duurzame toekomst.